Adopce na dálku

Adopce na dálku

U tohoto projektu bych se nejdříve 
ráda zmínila o tom, jak "adopce na dálku" 
v mé organizaci funguje. 


Jelikož se mi systém adopce na dálku velmi dlouho příčil, začínám s umožněním podpory pouze pro jedno dítě až nyní a to za přesně stanovených podmínek. V Asii pobývám s přestávkami již mnoho let. 
Místní tradice, lidé i děti jsou mi velmi drahé a vždy mi mohlo srdce utrhnout, kdybych měla individuálně pomoci jen jednomu dítěti a tomu druhému, které se na mě dívá stejně smutně, bych měla možnost na vzdělání odepřít. Nikdy jsem mezi dětmi v Bantayrersey, které již několikátým rokem podporuji, nechtěla dělat rozdíly. Vybírala jsem proto a stále vybírám finanční příspěvky pro všechny děti, které studují na škole, kterou se mi v Bantayrersey podařilo postavit. 

Každý rok máme na škole ve třech třídách zhruba 120 dětí a mým záměrem je podporovat tyto děti a jejich rodiny tak dlouho, dokud budou moci studovat. Děti v Bantayrersey začínají chodit do školičky zhruba ve 4 letech a jedná se o základní formu studia, kdy náklady na vzdělání nejsou zas tak vysoké, ale i tak je poslání dítěte do školy finančně nákladnou záležitostí (v Asii určitou formou luxusu) a zejména ztrátou jedné pracovní síly v rodině. Proto jsem se rozhodla podporovat všechny děti a jejich rodiny, které do školy v Bantayrersey začaly docházet a s vaší pomocí je budu podporovat i nadále. 

Je úplně na Vás jakou částkou můžete 
děti pravidelně podpořit, ale pokouším se 
všechny příspěvky i dary rozdělovat 
rovnoměrně tak, aby každé dítě, které studuje 
na naší škole dostalo stejnou šanci 
jako všechny ostatní.


Nikdy bych se nepřála mezi nimi dělat jakékoli rozdíly a tudíž Vaším pravidelným příspěvkem podpoříte vzdělání třeba i více dětí než jednoho a k tomuto příspěvku se přikláním. Pokud tedy adopci na dálku zvažujete, budu moc ráda, když nejdříve zvážíte "adopci všech dětí" studujících na naší škole a pokusíte se přispět konkrétně jim na to, aby si mohly dovolit chodit do školy.

(Částka i sekvence příspěvku jsou čistě Vaším rozhodnutím a já vám předem děkuji 300 Kč měsíčně doporučeno)

Mimo těchto našich zhruba sto dětí je ale v Bantayrersey mnoho dětí staršího věku z velmi chudých rodin, kterým se v současnosti pokouším společně se starostou vesnice hledat adoptivní rodiče. Jednak jsou náklady na jejich studium poněkud vyšší a z prostředků sdružení všechny děti již financovat nemohu (zejména i díky další škole, kterou v Kambodži plánujeme stavět), a jednak bych moc ráda i lidem v České 
republice chtěla umožnit bližší náhled na tuto nádhernou zemi plnou nezištné dětské radosti, ale i bolesti z velmi nedávné kruté minulosti, jejímž následkům musí Kambodžané čelit dodnes. 

Domnívám se, že touto individuální podporou 
si lidé v České republice vytvoří užší vztah k dětem v nouzi, 
uvědomí si, jak obtížným situacím musí dennodenně děti 
v Kambodži čelit a možná se díky tomuto soucitu vytvoří i 
láskyplnější zázemí v České republice, které zde bohužel 
již v současnosti poněkud postrádám.

Předem Vám s velkou pokorou a láskou děkuji. Je mi ctí humanitárně spolupracovat s někým, komu není utrpení lidí v tak daleké zemi jako je Kambodža lhostejné, a kdo rád se mnou alespoň tu jednu "hvězdici" vrátí do moře.

Veronika Pospíšilová

Roudenská 467/8
České Budějovice 7
Česká republika
+420 774 895 219