facebook logo

Průběh realizace výstavby školy

Jelikož se mi podařilo ve stanoveném termínu vybrat téměř celou potřebnou částku pro výstavbu školy, odletěla jsem na konci ledna 2014 do Kambodži projekt realizovat. Prvních čtrnáct dní probíhala jednání o tom, jak se budou jednotlivé fáze výstavby finančně hradit, vybíral se vhodný stavbyvedoucí, podepisovaly se smlouvy a řešily se poslední detaily. Na nákup materiálu a počátek stavby byla 10.2.2014 předána první část financí. Hned druhý den byl na stanovené místo dopraven materiál a začalo se stavět. Po týdnu práce byly již vykopány základy. Ve středu 19.2.2014 byla odeslána druhá část finančních prostředků. 

Od února do června probíhaly každodenní intenzivní stavební práce a dnes škola stojí.

1. října 2014 proběhne slavnostní otevření školy a oficiální zahájení prvního školního roku ve vesnici Bantayrersey.

Podporovat vedení školy bude Občanské sdružení „Hvězdice“ i nadále a předem děkujeme za jakýkoli váš příspěvek na školní uniformy, pomůcky pro výuku, vybavení tříd a podobné konkrétní výdaje na provoz školy.

 • obrázek 2
 • 1
 • obrázek 2
 • obrázek 3
 • foto4
 • foto1
 • foto2
 • 3
 • krok1

Téma projektu...

Bantayrersey je malá vesnice a bude mít malou školu, ale jelikož i velmi málo, je v asijských zemích opravdu velmi mnoho, chtěla bych tento malý projekt založit na jedné velké myšlence:

Pohádka o hvězdicích....

Jeden starý muž se kdysi vydal na večerní procházku po mořském břehu. Byl odliv a moře vyplavilo bezpočet velikých hvězdic, které zůstaly rozesety po celé pláži. Vtom si stařec všiml chlapce, který na břehu sbíral hvězdice z písku a vracel je zpátky do moře.
„Proč to děláš?“ zeptal se ho. „Příliv bude až ráno,“ odvětil chlapec. „Hvězdice by uschly.“ 
„Jen se podívej, kolik jich tu je,“ mávl starý muž rukou směrem k obzoru. „Ani kdybys sbíral celou noc, všechny nezachráníš. Myslíš, že to, co děláš, má nějaký smysl?“ Chlapec zamyšleně pohlédl na hvězdici, kterou právě držel v ruce. „Myslím, že zrovna pro tuhle to smysl má…“ Podle J. D. Bauma Díky této pohádce jsem založila občanské sdružení „Hvězdice“, které má za cíl všemi možnými způsoby shromáždit finanční prostředky potřebné pro výstavbu školy ve vesnici Bantayrersey. Věřím, že mnoho z nás všech uvěří, že pomoc zrovna těmto dětem smysl má.

 • Plán střechy
 • Plán přízemí
 • Pohled zprava
 • Pohled zleva
 • Zadní pohled
 • Pohled zepředu

Cíl projektu...

V Kambodži, 25 km od města Siem Reap, existuje vesnička s názvem BANTAYRERSEY. Byla založena asi před 100 lety a nyní v ní žije zhruba 180 rodin. Ve vesnici se nachází pagoda SEREY VUTHY KHLEANG MOUENG, nemocnice MEAN CHEY, ale chybí tady škola.

Obyvatelé vesnice Bantayrersey se živí převážně zemědělstvím a rybařením na řece TONLE SAP. Jelikož je nejbližší škola od vesnice vzdálena asi 5 km, většina rodičů děti do školy neposílá. Dennodenní docházení do školy zabere dětem mnoho času a díky tomu nemohou být další pracovní silou v rodině. Problémem tedy je, že děti místo toho, aby chodily do školy, tak jsou celé dny nuceny pracovat na polích nebo v rodinných podnicích. Kdyby v Bantayrersey stála škola, děti by se mohly jak vzdělávat, tak pomáhat rodičům s prací.

Dalším problémem ve vesnici jsou záplavy. Každý rok od dubna zhruba do října panuje v této oblasti období dešťů a většinou jsou deště tak silné, že voda z řeky Tonle Sap zaplaví celou vesnici. Tato situace pak znemožňuje školní docházku i tomu minimu dětí, které do vedlejších vesnic pravidelně dochází.

Číst celý článek "Cíl projektu..."

Project goal...

There is a small village, 25 km from the town of Siem Reap, Cambodia. Its name is BANTAYRERSEY. It was founded 100 years ago and today there are approximately 180 families living there. They have a pagoda and a hospital but they don´t have a school.

People in the village make their living farming as well as fishing in the river TONLE SAP. The closest school is 5km away, so most of parents don´t send their children to school. Traveling to school every day is very time consuming for children and they need to help their families. Children have to work very hard in the fields or in small family factories instead of going to school. When children in Bantayrersey have school they will be able to be educated and still have time to help their parents with work.

The next problem that people in the village Bantayrersey have, are floods. Every year from April to October there is a rainy season and most of the time there is so much rain that water from the Tonle Sap river floods the whole village. In this situation even the small number of children who normally go to school in the next village can not go.

Read full "About the project..."

Stanovy Sdružení "Hvězdice"

 • Stanovy1
 • Stanovy2
 • Registrace